dissabte, 12 de setembre de 2015NORMATIVA 2015-16

 Entrada a les 9h 

 • Els alumnes d'Infantil P-3, P-4 i P-5, durant tot el curs, podran entrar acompanyats pels seus pares fins a la porta d'entrada a les classes que hi ha als porxos. 
 • Tots els alumnes de Primària, durant el curs, entraran sols i aniran pujant a les seves respectives aules. 
 • El primer dia de classe (14/9/2015), els alumnes de 3rA/B,4t, 5è i 6è de Primària faran filera als porxos al lloc on hi haurà indicat el curs. 
 • Els alumnes de 1r i 2nA/B faran fileres a la zona de les finestres del menjador on hi haurà indicat el curs. Aquest dia les famílies de 1r podran entrar fins a la filera a acompanyar els seus fills. 

Sortida a les 16:30h 

 • Recollida dels alumnes d'Educació Infantil (P3,P4,P5):-Els pares i mares dels alumnes d’Ed. Infantil P3,P4 i P5, podran entrar per la porta principal a les 16:25h per recollir els seus fills a la porta dels porxos del curs corresponent. Es demana que agilitzin la sortida per la porta de la rampa per facilitar la sortida dels alumnes de Primària.
 • Recollida dels alumnes de Primària: 
 • Els alumnes de primer i segon (1r i 2nA/B) faran filera al lloc indicat de les finestres del menjador on seran entregats pels mestres als seus pares (entrada i sortida per la rampa). 
 •  Els alumnes de tercer a sisè (3rA/B,4t,5è i 6è) Baixaran fins a la sortida acompanyats pels seus mestres.Els alumnes que puguin marxar sols cap a casa hauran de portar signada pels pares l’Autorització per sortir sols de l’escola ,única per tot el curs i que hauran d’entregar el primer dia al seu tutor/a.
 • Els alumnes tant d’Infantil com de Primària que passats 5 minuts no els hagin vingut a recollir passaran al Servei d’acollida a càrrec de la família. 
Recollida els dies de PLUJA   
 • Els alumnes d’Ed. Infantil: P3 ,P4 i P5 com cada dia, les famílies els recolliran per les portes dels porxos. 
 • Els alumnes de 1r i 2nA/B, les famílies els podran recollir per la porta del vestíbul. 
 • Els alumnes de 3rA/B les famílies el podran recollir al final dels porxos al lloc indicat.  
 • Els alumnes de 4t, 5è i 6è, baixaran per les escales del costat de l ’ascensor i sortiran per la porta principal del carrer on els recolliran les seves famílies. 

Entrada i Sortida el migdia 

 • Ed. Infantil per les portes dels porxos i Primària per la porta principal. 
 • Els alumnes de Primària al migdia quan tornin de casa s’hauran d’incorporar a la filera del seu grup classe(porxos o costat ascensor) 


Mesures higienico-sanitàries:

 • No portar l’alumne a l’escola en el moment que la família detecti que el nen/a té febre, vòmits, diarrea, o pateix alguna malaltia infecciosa (grip, varicel·la, galteres, conjuntivitis, fongs,....). Si es dona el cas, cal comunicar a l’escola (tutora) el motiu d’absència de l’alumne. 
 • En cas d’infeccions parasitàries com poden ser els polls, s’haurà de seguir el tractament mèdic o higiènic complert. Si es detecta a l’escola es trucarà a la família que haurà de venir a buscar el seu fill, el més aviat possible, per aplicar-li el tractament corresponent. L’alumne no podrà tornar a l’escola fins que estigui totalment desparasitat. Recordem l’important paper que tenen les famílies per poder eliminar aquest problema del qual no se’n pot fer responsable el centre. 


Administració de medicaments 

 • En cas que l’alumne/a necessiti prendre alguna medicació durant l’horari escolar, caldrà que feu arribar a la seva tutora, una recepta o un informe del metge on consti el nom i cognoms del nen/a, el nom del medicament i la pauta que s’ha de seguir (moment del dia i quantitat que ha de prendre). Així mateix, també s’haurà de portar un escrit on l’adult responsable de l’alumne autoritzi al personal del centre educatiu perquè li administrin la medicació receptada.(document adjunt al correu) Al.lèrgies de tot tipus(alimentàries, ambientals. . . .) En cas que un alumne/a tingui algun tipus d’al.lèrgia i/o intolerància, cal fer-ho saber el més aviat possible a la seva tutora i a la coordinadora del servei de menjador a través del full de recollida d’informació per alumnes amb al.lèrgies.Educació Física i Piscina 

 • Aquells alumnes que per motius de salut no puguin fer Educació Física o Piscina per un període de temps prolongat, hauran de portar el corresponent certificat mèdic. Si es tracta d’un dia puntual, caldrà portar un justificant de la família.Per aquestes activitats esportives és obligatori per a tots els alumnes l'ús d’indumentària adequada. Cal portar el xandall de l’escola. 
 • Recordem que com a usuaris de les instal.lacions de la piscina del Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua, s’hauran de seguir les normes d´accés i ús del centre esportiu.  • Roba: S’aconsella marcar tota la roba esportiva, bates i jaquetes amb el nom de l’alumne de manera clara en una cinta llarga per poder penjar, si és el cas, per tal d’evitar possibles confusions i poder recuperar la peça en cas de pèrdua. La roba extraviada estarà a consergeria durant un trimestre i en cas de no recollir-la se’n farà donació a alguna entitat d’ajuda social. Motxilles : S’aconsella NO utilitzar motxilles amb rodes. 
 • Utilització de la bata: Tots els alumnes d'Educació Infantil (P3,P4,P5) i Primària (1r, 2n, 3r i 4t) hauran de portar una bata marcada amb el nom i cognom en una cinta llarga per poder penjar-la. 


 • Telèfons mòbils A l’escola no es permet l’ús de telèfons mòbils als alumnes. Si algun alumne/a, porta el mòbil al centre, serà sota la seva responsabilitat. No el podrà mostrar ni fer servir, si ho fa, el mòbil serà retirat i guardat pel docent o monitor durant la resta de l’horari escolar i s’entregarà posteriorment a la família. En cas de pèrdua l’escola no intervindrà ni en serà responsable. 
 • Normes de convivència Per una bona convivència a l’escola, tal i com es contempla en les Normes d’Organització i Funcionament del centre, no es permetran actituds contràries a la integritat i al respecte de totes les persones i instal.lacions de la nostra comunitat educativa. 
 • Recordem que en el recinte Escolar no està permès fumar , ni entrar gossos . 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada