dimarts, 27 de setembre de 2016

Certificat de Qualitat - eTwinning

Volem compartir amb tots vosaltres un premi que ha estat otorgat a l'Escola Montserrat. 
Com ja sabeu, el curs passat, el grup de 5è (actual 6è), va participar en un projecte eTwinning on van treballar de manera conjunta amb uns alumnes d'una escola de Polònia. Els objectius principals d'aquest projecte era posar en pràctica la comunicació en llengua anglesa, aprendre i respectar altres cultures, utilitzar diferents eines 2.0 (TIC) i treballar cooperativament. 

El Servei Nacional de l'eTwinning, a nivell estatal, ha considerat que el projecte que hem portat a terme ha de tenir un gran reconeixement i és per això que ens han donat el Certificat de Qualitat. 

Per obtenir aquest reconeixement, el projecte ha d'aconseguir l'excel·lencia en les següents àrees: 
- Innovació pedagògica
- Integració en el pla d'estudis
- Comunicació i interacció entre les diferents escoles
- Col·laboració entre les escoles
- Ús de la tecnologia
- Resultats, impacte i documentació. 
(Per veure més informació cliqueu aqui )

A més, la consellera d'Ensenyament de la Generalitat, la Sra. Meritxell  Ruiz Isern, ens ha felicitat per la feina i el treball realitzat.

ENHORABONA A TOT L'ALUMNAT QUE VA PARTICIPAR EN AQUEST PROJECTE!!Certificat de Qualitat dels alumnes 

Certificat de Qualitat de l'escola

Certificat eTwinning

Felicitació Consellera d'Ensenyament
dilluns, 19 de setembre de 2016

CALENDARI REUNIONS INICI DE CURS

Aquest és el calendari de reunions de mares i pares dels diferents cursos :


 • INFANTIL 3 ANYS (A+B) ...........................5 d'octubre
 • INFANTIL 4 ANYS ....................................  6 d'octubre
 • INFANTIL 5 ANYS(A+B) ..........................10 d'octubre 
 • PRIMER....................................................... 3 d'octubre 
 • SEGON ....................................................... 3 d'octubre
 • TERCER (A +B) ..........................................5 d'octubre
 • QUART (A+B)..............................................6 d'octubre 
 • CINQUÈ/ SISÈ...........................................29 de setembre 
Totes les reunions començaran a les 16:45 de la tarda.
Qui necessiti acolliment cal que es posi en contacte amb 
la suficient antelació amb la Laura de l'AMPA per fer una  previsió abans del 27 de setembre
 L'acolliment es farà des de les 16:30h.
Els  nens i nenes que vulguin poden portar el berenar 
(acolliment subvencionat per l'AMPA)

divendres, 9 de setembre de 2016

NORMATIVA CURS 16/17
Entrada a les 9h del matí : 

 • Els alumnes d'Infantil  P-3, P-4 i P-5A/B, durant tot el curs, podran entrar acompanyats pels seus pares, P-3 i P-4  fins a les portes dels porxos i P-5A/B fins els bancs al costat de la porta principal (estarà indicat) 
 • Tots els alumnes de Primària, durant el curs, entraran sols i aniran pujant a les seves respectives aules
 • El primer dia de classe (12/9/2016), els alumnes de 4tA/B, 5è i 6è de Primària faran filera als porxos al lloc on estarà indicat el seu curs. Els alumnes de 1r, 2n i 3rA/B faran fileres a la zona de les finestres del menjador on també estarà indicat el curs . Excepcionalment aquest únic dia els pares de 1r  podran entrar  a acompanyar els seus fills fins a la filera. Sortida a les 16.30h: 

 • Recollida dels alumnes d'Educació Infantil (P3,P4,P5):

Els pares dels alumnes d’Ed. Infantil P3,P4 i P5, podran entrar  a les 16:25h a recollir els seus fills a les portes (P-3A/B i P-4) o bancs(P-5A/B)de la zona porxos on els hauran deixat al matí i sortir amb els nens el més aviat possible per facilitar la sortida dels alumnes de Primària.

 • Recollida dels alumnes de Primària:

Els alumnes de 1r,  2n i 3rA/B) faran filera al lloc indicat a la zona de finestres del menjador on seran entregats als seus pares (entrada i sortida per la porta de la rampa).
Els alumnes de 4tA/B, 5è i 6è)  Baixaran fins a la sortida acompanyats pels mestres. Els alumnes que puguin marxar sols cap a casa hauran de   portar signada pels pares  l’Autorització per sortir sols de l’escola ,única per tot el curs que haurien de portar el 1r dia de classe si han de marxar sols.(document adjunt al correu

 • Recollida els dies de pluja:

Educació Infantil, com cada dia, es recolliran a les portes/bancs dels porxos
Els alumnes de Primària es recolliran a les columnes dels porxos on estarà indicat el seu curs
Sortida i entrada el migdia:
Ed. Infantil per les portes/bancs dels porxos. Els alumnes de Primària sortiran per la porta principal i a les 15h quan tornin s’hauran d’incorporar a la filera del seu grup classe (estarà indicat).
Els alumnes que a les 16:30h no els hagin vingut a recollir, aniran  al servei d’Acollida (SAT) a càrrec de la família. 


NORMATIVA :

 • Mesures higienico-sanitàries:

 1. ·       No portar l’alumne a l’escola en el moment que la família detecti que el nen/a té febre, vòmits, diarrea, o pateix alguna malaltia infecciosa (grip, varicel·la, galteres, conjuntivitis, fongs,....). Si es dona el cas, cal comunicar a l’escola (tutora) el motiu d’absència de l’alumne.
 2. ·       En cas d’infeccions parasitàries com poden ser els polls, s’haurà de seguir el tractament mèdic o higiènic complert Si es detecta a l’escola,  es trucarà a la família que haurà de venir a buscar el seu fill, el més aviat possible, per aplicar-li  el tractament corresponent. L’alumne no  podrà tornar a l’escola fins que estigui totalment  desparasitat .És necessària la màxima col·laboració de les famílies per poder acabar amb aquest problema del qual el centre no n’és responsable.

 • Administració de medicaments  

 1. En cas que l’alumne/a necessiti prendre alguna medicació durant l’horari escolar, caldrà que  feu arribar a la seva tutora, una recepta o un informe del metge on consti el nom i cognoms del nen/a, el nom del medicament i la pauta que s’ha de seguir (moment del dia i quantitat que ha de prendre). Així mateix, també s’haurà de portar un escrit on l’adult responsable de l’alumne autoritzi al personal del centre educatiu perquè li administrin la medicació receptada.(document adjunt al correu)
 2. Al.lèrgies de tot tipus(alimentàries, ambientals. . . .)En cas que un alumne/a tingui algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància, cal fer-ho saber el més aviat possible a la seva tutora i a la coordinadora del servei de menjador a través del  full de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgies (document adjunt al correu).

 • Educació Física i Piscina

 1. Aquells alumnes que per motius de salut no puguin fer Educació Física o Piscina per un període de temps prolongat, hauran de portar el corresponent certificat mèdic.  Si es tracta d’un dia puntual, caldrà portar un justificant de la família.Per aquestes activitats esportives cal que totes els alumnes portin lequipament esportiu adequat (xandall, samarreta i bambes). És aconsellable l'equipament de l'escola. S’ha de marcar la roba esportiva amb el nom de l’alumne de manera clara per evitar possibles confusions i poder recuperar la peça en cas de pèrdua. Recordem que com a usuaris de les instal·lacions de la Piscina del Complex Esportiu Municipal, de la Bonaigua, s’hauran de seguir les normes d’accés i ús del centre esportiu.

 • Motxilles  S’aconsella NO utilitzar motxilles amb rodes.
 • Utilització de la bataTots els alumnes d'Educació Infantil (P3,P4,P5) i Primària (1r, 2n, 3r i 4t) hauran de portar una bata marcada amb el nom i cognom i que tingui una cinta llarga per poder penjar-la.
 • Joguines:No es podran portar joguines de casa a l’escola/ Aniversaris: a Primària no es celebren a l’escola.
 • Telèfons mòbils i aparells electrònics: A l’escola no es permet l’ús de telèfons mòbils als alumnes. Si algun alumne/a porta el mòbil o algun altre aparell electrònic al centre, serà sota la seva responsabilitat. No el podrà mostrar ni utilitzar, si ho fa, el mòbil o aparell serà retirat i guardat pel docent o monitor durant la resta de l’horari escolar i s’entregarà posteriorment a la família. En cas de pèrdua l’escola no intervindrà ni en serà responsable.
 • Normes de convivència Per una bona convivència a l’escola, tal i com es contempla en les Normes d’Organització i Funcionament del centre, no es permetran actituds contràries a la integritat i al respecte de totes les persones que formen la comunitat educativa.
En el recinte Escolar no està permès fumarni entrar gossos .

                                                                                  Gràcies per la vostra col·laboracióUS ESPEREM 
EL DILLUNS 12 DE SETEMBRE
A LES 9 DEL MATÍ


L'èquip docent del curs 2016-17  serà el següent .

EQUIP DIRECTIU:

                                 Directora : Mª Pilar Junqué

                                 Cap d'estudis : Anna Casas

                        Secretària : Mireya Muñoz

EDUCACIÓ INFANTIL

P-3A      ............................................ Lluïsa Oliveras (coord. d'Infantil)
P-3B      ............................................ Roser Gassó
P-4         ............................................ Ana Muñoz
P-5A      ............................................ Raquel Vilabrú   
P-5B      ............................................ Carlota Lleixà
Reforç/Anglès infantil..................... Marisa Valls


EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Primer   ......................................... Núria Fores (Coord. de Primària)
Segon   ......................................... Manuela Gómez
Tercer A ........................................ Carmen Iglesias    
Tercer B ........................................ Montserrat Bel    
Quart A  ........................................ Gerard Garcia      
Quart B  ........................................ Laura Ramírez            
Cinquè ...........................................Carme Pujol (Coord. de Primària)
Sisè.................................................Toñi Nieto                             


                
MESTRES ESPECIALISTES:

Educació Física  ............................... Carles Martínez
Ed. Especial ...................................... Ana Argudo
Educació Musical ............................. Mª Pilar Junqué
Anglès .......................... Mireya Muñoz/Manuela Gómez/Montserrat Ruiz
Francès ............................................. Anna Casas / Mª Pilar Junqué
Laboratori /Reforç Primària..............Anna Casas
Religió ............................................... Montserrat Zamorano


ALTRE PERSONAL DE L'ESCOLA:

Administrativa   ...................................Rosa Jané
Conserge       ..................................... Joan Mª Martínez
Psicòloga (EAP) ................................. Rosa Falguera
Logopeda (EAP) ................................ Jara Lloret
Suport a P-3 (TEI)  …………………… Dolors Pagès/Anna Ibars
Vetlladora   ........................................ Sara Martin
Secretària AMPA   ............................. Laura Sinovas
Coord. menjador i extraescolars AMPA..Pilar Bassó
Acolliment ................................ Núria Martí/Judit Ferrer/ Sara Martín  
Cuineres   ........................................... Carme Segarra/Júlia Tortajada

Monitores de menjador:

P-3A ................. Dolors Pagès
P-3B ................. Anna Ibars       + Reforç cicle  Bea Ostos
P-4 .................... Cinta Díaz
P-5A/B .............. Merchi Arjona + Reforç a concretar
1r ....................... Sònia Forga
2n ...................... Sandra Molina + Reforç cicle Elisa Vidal
3rA .................... Núria Martí
3rB .................... Sara Martín
4tA .................... A concretar
4tB .................... Ariadna Solsona
5è ...................... Judit Ferrer
6è ...................... Mercè Ventosa